STYRET I Tungbilgruppen

Styret i Tungbilgruppener NOORSI sitt øverste fagorgan for saker som gjelder opplæring tunge kjøretøy og etterutdanning/YSK.
Styret i TUNGBILGRUPPEN er sammensatt av minst 6 personer.
To eksperter fra hvert fagområde VGS/Landslinjer, Kommersielle skoler/Trafikkskoler og andre interessenter i opplæringen.
Styret settes da sammen fortrinnsvis likt fordelt fra disse fagområdene/interessentene

 
Jonny Rønning - VY Buss
Styremedlem Tungbilgruppen

Jonny Rønning er ansatt i Nettbuss, og er blant annet opplæringsleder der. Han har jobbet i en årrekke med sentrale problemstillinger innen tungbil, YSK, herunder etterutdanning mm.

 

Jonny har bred erfaring og utdanning innen yrkessjåførfag, HMS med mer, og har lang erfaring som yrkessjåfør.

97056092
Eirik Rodlie - Landslinjene for Transportfag
Styremedlem Tungbilgruppen
90517601
Finn Kolstø - Grunnlegger RBT AS
Styreleder Tungbilgruppen
91648644
Audun T. Sætre
Daglig Leder Tungbilgruppen
Audun T. Sætre var Adm Direktør i NOORSI gjennom18 år og er daglig leder for mange av bransjegruppene i NOORSI.
92447998
Stein Bjørnar Dahl - Trafikksenteret AS
Styremedlem Tungbilgruppen
Stein Bjørnar Dahl er eier og daglig leder i Trafikksenteret Gule biler, som er en større skole med flere avdelinger i Trøndelag. Stein Bjørnar er advokat/jurist og har bred erfaring fra flere fagområder.
Tormod Tangen - Tangen Trafikkskole
Styremedlem Tungbilgruppen
Tormod Tanger er eier av Tangen Trafikkskole som har flere avdelinger i østfold. Mer info kommer.
90050091
Karl Kristian Høiseth - Stjørdal Meråker Trafikkskole
Styremedlem Tungbilgruppen

Karl-Kristian Høiseth har i 20 år arbeidet som trafikklærer, og i stor grad med tungbilopplæring ved Størdal-Meråker Trafikkskole.

Han er utdannet trafikklærer ved statens trafikklærerskole i år 2000.

Karl-Kristian har også faglig leder kompetanse fra statens trafiklærerskole i 2003 og har vært faglig leder ved Størdal-Meråker trafikkskole siden 2005.

95254521
Rune Midtsveen - Våler VGS
Styremedlem Tungbilgruppen
Rune Midtsveen arbeider i dag som lærer ved Solør VGS - Yrkessjåfør. Runer har tidligere arbeidet som universitetslektor ved Oslo Met, i fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - institutt for yrkesfaglærerutdanning.
91889766
Dag Erik Sommerud - Hønefoss VGS
Styremedlem Tungbilgruppen

Dag Erik Sommerud er avdelingsleder ved Hønefoss videregående skole og har meget lang fartstid innen Tungbilgruppens fagområder.
I tillegg er han kjent for å ha et stort engasjement for faget.

Kjell Christian Krane - Buss og Vogntogskolen AS
Styremedlem Tungbilgruppen
Kjell Christian Krane har drevet med Tungbilopplæring gjennom flere tiår. Han har hatt flere styreverv innen bransjeforeninger og kjenner tungbilbransjen i Norge meget godt. Kjell Christian har også drevet med sertifisert sikkerhetsopplæring i tillegg til opplæring på tunge kjøretøy.
90646662
Vegard Sjursen - Tuft Transportskole AS
Styremedlem Tungbilgruppen
Vegard Sjursen er faglig leder og daglig leder i Tuft Transportskole AS. Mer info kommer.
93853817