Tungbilgruppen engasjerer seg i språk-krav for tungbil elever

01.03.2023
Den såkalte Størdal-saken gjelder elev som ble nektet oppkjøring ifm språk-vurdering. Tungbilgruppen har tilskrevet brev til Statens Vegvesen og bedt om møte.
Saken gjelder en elev som ble nektet oppkjøring på grunn av for dårlige norsk-kunnskaper.

Saken har vært omtalt i en rekke medier.

33–åring kjører skolebuss: Får ikke kjøre opp til lastebil i Stjørdal – NRK Trøndelag

Distriktsnyheter Midtnytt – 18. jan. kl. 19:45 – NRK TV

Styret i Tungbilgruppen har engasjert seg i denne saken, og skrevet brev til Statens Vegvesen og bedt om møte.

Utgangspunktet for Tungbilgruppen er at det ikke kan være slik at en elev går gjennom hele opplæringen til førerprøve på tungbil, teori og praksis, for deretter å bli stoppet i siste port som er selve førerprøven hos Statens Vegvesen.

Styret skriver blant annet "Tungbilgruppen syn er at språkkravet må formaliseres. Dette vil føre til at det ikke er opp til tungbil-lærer eller sensor å avgjøre hvor vidt eleven har gode nok språkferdigheter. Det er flere veier til hvordan dette kan formaliseres og vi ber Statens Vegvesen komme opp med et forslag til løsning"

Tungbilgruppen har alltid hatt et godt forhold og samarbeid med Statens Vegvesen, og ser frem til en dialog med myndighetene slik at bransjene kan finne en god løsning på dette.

Mer info kommer.

 
Tungbil etterutdanning

SISTE NYTT