Styret i Tungbilgruppen

Finn Kolstø, styreleder i Tungbilgruppen GRUNNLEGGER RBT

Finn Kolstø har i snart 30 år drevet med tungbilopplæring og YSK. Han er grunnlegger av bedriften Romerike Buss og Trailerskole som han har vært daglig leder for, frem til 2016.

 

Finn har hatt et brennende engasjement for tungbilopplæring og YSK gjennom flere tiår, herunder etterutdanning siden dette kravet kom. Han er også en av initiativtagerne til Tungbilgruppen.

Eirik Rodlie - LANDSLINJENE TRANSPORTFAG

Eirik Rodlie jobber som avdelingsleder for yrkessjåførutdanningen på Kristiansund videregående skole.

eirik.rodlie@mrfylke.no

Jonny Rønning - NETTBUSS

Jonny Rønning er ansatt i Nettbuss, og er blant annet opplæringsleder der. Han har jobbet i en årrekke med sentrale problemstillinger innen tungbil, YSK, herunder etterutdanning mm

 

Jonny har bred erfaring og utdanning innen yrkessjåførfag, HMS med mer, og har lang erfaring som yrkessjåfør.

Karl-Kristin Høiseth - STJØRDAL-MERÅKER TRAFIKKSKOLE

Karl-Kristian Høiseth har i 20 år arbeidet som trafikklærer, og i stor grad med tungbilopplæring ved Størdal-Meråker Trafikkskole.

Han er utdannet trafikklærer ved statens trafikklærerskole i år 2000.

Karl-Kristian har også faglig leder kompetanse fra statens trafiklærerskole i 2003 og har vært faglig leder ved Størdal-Meråker trafikkskole siden 2005.

Øyvind Lundegaard - FAGBOKFORLAGET

Øyvind Lundegaard har gjennom en årrekke jobbet med læremateriell og bransjesaker i NKI Forlaget. Han har hatt et stort engasjement innenfor fagopplæring trafikk og tunge kjøretøy. Han er nå ansatt i Vigmostad & Bjørke etter at NKI ble kjøpt opp, og jobber med samme fagområder der.

Steinar Myhre - NAF TRAFIKKSENTER

Steinar Myhre har i flere tiår år arbeidet som faglærer på tungbil, og siden oppstart av yrkessjåførutdanningen hatt ansvar for etterutdanning. De senere år har han vært faglig leder ved  NAF trafikksenter Vålerbanen hvor hovedoppgaven er å levere sikkerhetskurs på bane for tungekjøretøyer.

Daglig leder Audun T. Sætre - NOORSI

Audun T. Sætre har vært med som administrator i faggruppen helt fra starten. Han var også en av pådriverne i oppstartfasen for å få faggruppen i gang. Audun T. Sætre er dermed faggruppens daglige leder, og har den daglige kontakt mot medlemmer, kontakter og myndigheter. Han er også den som drifter styret og sekretariatsoppgaver i Tungbilgruppen.

Please reload

 © 2017 Tungbilgruppen

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940