Høring om forskrift om endring i yrkessjåførforskriften


Høring | Statens vegvesen

Høringsfrist: 15.09.2018

StartFragmentForslaget gjelder endringer i forskriften som følge av endring av direktiv 2003/59/EF om grunnleggende kvalifikasjonskrav og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøy som benyttes til gods- eller persontransport på vei (yrkessjåførdirektivet), opparbeidet erfaring og innspill fra ulike aktører samt mindre vedlikehold.

Den omhandler også endringer som følge av forordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport, og en presisering av krav til førerattest m.m.EndFragment

Gå til høringen HER

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon