Styret i Tungbilgruppen i møte med Vegdirektoratet om problemer med førerprøver

Styret i Tungbilgruppen har et høyt aktivitetsnivå, og har hatt flere konstruktive møter med veimyndighetene om aktuelle saker når det gjelder tungbilopplæring og YSK.

Møtet denne gang fant sted i Vegdirektoratet onsdag 20. juni, og bakgrunnen var et brev som tidligere var sendt fra styret i Tungbilgruppen vedrørende behov for ending av ordningen med førerprøver.

Brevet viser til en rekke forskjellige problemstillinger som gjør at tungbilskolene i dag ikke er fornøyd med ordningen rundt førerprøver. Dette gjelder både at det er eleven som er "kunde" mot SVV, karenstiden samt flere andre praktiske saker i forhold til bestilling og gjennomføring, som i sum gjør dagens ordning til en lite gunstig ordning for tungbilskolene. Brevet til Vegdirektoratet var også basert på at styret i vinter sendte ut en liten spørreundersøkelse til mange av tungbilskolene med forespørsel om hvorvidt man var fornøyd med ordningen rundt førerprøver, og tilbakemeldingene var stort sett entydig negative.

Møtet med Vegdirektoratet ble gjennomført i en konstruktiv og god tone, og sakene ble grundig diskutert. Ut over det som ble tatt opp i ovennevnte brev, så ble det også tatt opp urimeligheten i at en tungbillærer som av helsemessige årsaker mister sitt førerkort, ikke kan undervise i en del teoretiske fag på teorikurs.

Styret i Tungbilgruppen vi aktivt jobbe videre med mål om å få endret ordningen rundt førerprøver, da man anser at dagens ordning ikke på noen måte fungerer tilfredsstillende

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon