BUSS. Behov for opplæring i bruk av rullestolheis.

Noorsi utvikler nytt opplæringshefte for dokumentert opplæring i bruk av rullestolheis. Det er pr. i dag svært mangelfull opplæring på dette området, som i liten grad er satt i system, slik `forskrift om utførelse av arbeid` stiller krav til. Instruktør Asbjørn Steines har i samarbeid med Nettbuss og Noorsi, vært pådriver for å få denne opplæringa på plass. Nettbuss har nå avholdt de første dokumenterte kursene med Noorsi sitt opplæringshefte, og har fått gode tilbakemelding fra sjåførene. Man har også avdekket en del feil på materiellet fra leverandører, som man nå har mulighet til å følge opp. Rutiner for kontroll og funksjonstesten sammen med opplæring i bruk, nødbetjening og regelverk, gir sjåførene betydelig større trygghet for å benytte utstyret som er montert i bussen.

​​

Se artikkel Mørenytt

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon