Tungbilgruppen med fagdag hos Tenstar


Styret i Tungbilgruppen jobber med flere interessante saker for medlemmene. Styret har blant annet også begynt å se på mulighetene for å kunne bruke enklere simulatorer innen enkelte treningselementer i tungbilopplæringen, og ikke nødvendigvis bare fullskala simulatorer.

Styret arrangerte derfor en fagdag til Tenstar Simulation i Sverige, og fikk der demonstrasjon og testing av simulatorer som er utviklet til bruk i tungbilopplæring. Dette ble en interessant dag hvor man selvsagt ser begrensninger, men også muligheter.

Styret fikk blant annet teste med en relativt enkel simulator "slitasjefri" ryggetrening med vogntog, noe som opplevdes som realistisk og nyttig for nye elever. Som kjent er dette en betydelig slitasjeøvelse for biler og vogntog. Dette kan være eksempel på simulatorøvelser for tungbil som muligens kan være egnet for denne type enklere simulatorer.

Styret hadde også samtidig en strategisk diskusjon med overnatting på Tanumstrand Hotell.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon