Styret ser på ordningen med teoriprøve og praktisk prøve


Styret i Tungbilgruppen jobber nå om dagen med å se på nye løsninger for en mer smidig ordning for teoriprøve og praktisk prøve. Mange av medlemmene har uttrykt at bransjen bør ta tak i dette, men til nå har man ikke kommet noen vei med endringer. Dette skyldes kanskje at det har vært enkeltpersoner som har jobbet mot myndighetene på dette viktige området, og ikke en bransjeorganisasjon.

Styret har derfor nedsatt et utvalg som skal se på aktuelle forbedringer i en mer fleksibel ordning for avsluttende prøver. Dette vil deretter bli fremmet for Statens Vegvesen /vegdirektoratet. Mer info kommer!

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon