Tungbilgruppen i møte med Statens Vegvesen

Tungbilgruppens styre hadde møte med Statens Vegvesen. Møtet fant sted hos Statens Vegvesen på Lillestrøm tirsdag 28. februar, og en rekke interessante saker ble tatt opp.

Det er slik at Tungbilgruppen ønsker å være bidragsytere til at tungbilopplæring og YSK fungerer best mulig, og at bransjen har smidige og gode ordninger. Tungbilgruppen ønsker også å ha en god dialog med myndighetene slik at den fagkompetanse som bransjen besitter kommer frem når aktuelle saker skal vurderes, regelverk endres eller læreplaner justeres. Det er svært viktig for bransjene å ha en faggruppe som er aktiv i slike saker.

En rekke saker ble diskutert i møtet og Tungbilgruppen opplever å bli hørt i viktige saker. Styret i Tungbilgruppen har for øvrig hyppige styremøter, der aktuelle bransjesaker tas opp, og om nødvendig tas sakene videre til Statens Vegvesen eller andre relevante parter.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon