04.01.22 Tungbilgruppen i møte med rep fra Transportkomiteen på Stortinget

Ref Tungbilkonferansen i desember 2021


På årets konferanse ble det en lengre diskusjon om mangelen på tungbil-lærere i Norge.

Dette var også satt opp som eget tema på slutten av dag 1, og som kjent ble det en meget engasjert diskusjon langt ut over oppsatt tid.


På slutten av dag 2 ble det fremsatt et forslag eller et «mandat» som Tungbilgruppen skulle jobbe videre med, som et forslag/bidrag til å løse mangelen på tungbil-lærere.

Dette fikk tilslutning fra salen.


Tungbilgruppen i NOORSI tar dette oppdraget alvorlig og har satt i gang et bransjearbeid på dette.

(Det må selvsagt legges til at styret i Tungbilgruppen også har jobbet mye med alternative løsninger de siste par årene).


Det har nå i desember 2021 blitt avholdt møte med en del representanter på Stortinget, fra flere komiteer, blant annet Transport og kommunikasjonskomiteen.


Det foreligger referat fra møtet til medlemmene.


Tungbilgruppen vil nå holde et høyt trykk på dette i fortsettelsen, og vil legge opp til et bredt samarbeid for å få dette frem til en løsning.Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon