SAMARBEIDSPARTNERE

Tungbilgruppen knytter til seg samarbeidspartnere, sponsorer og annonsører. 

Samarbeidspartner med Gjensidige

Hovedsponsor 2017

Tungbilgruppen vil starte arbeidet med sponsorer og annonsører i oktober 2017.

Sponsorer - Annonsører

Samarbeidspartnere

 

Dersom du vil bli samarbeidspartner med Tungbilgruppen, så gir dette en rekke fordeler! Du vil få en egen samarbeidsavtale med felles prosjekt, din logo på brosjyren og på websiden, du kan dele/legge ut reklame på våre konferanser, du får rettigheter til å profilere deg på intranett, kurs m.m. Ta kontakt med oss for en avtale om å bli samarbeidspartner!

Annonsør, sponsor, hovedsponsor

 

Styret i Tungbilgruppen åpner nå for annonsering i brosjyren og på web. Samtidig blir det også åpnet for at medlemmer kan bli sponsorer til Tungbilgruppen. Arbeidet med å knytte til foreningen annonsører starter i oktober 2017.

Dersom du vil bli sponsor til Tungbilgruppen, så gir dette en rekke fordeler! Du vil få din logo på brosjyren, du kan dele/legge ut reklame på våre konferanser, du får rettigheter til å profilere deg på web, kurs m.m. Ta kontakt med oss for en avtale om å bli sponsor! Hovedsponsor får hele baksiden på Tungbilgruppens brosjyre i ett år samt hovedannonsen på websiden til Tungbilgruppen.