Om Tungbilgruppen

Hvem er Tungbilgruppen

 

Tungbilgruppen er en faggruppe/bransjegruppe for personer og foretak med tilknytning til opplæring på tunge kjøretøy, yrkessjåførutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører.

 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i opplæring på tunge kjøretøy.

Tilknytning til NOORSI

 

Tungbilgruppen er en faggruppe / bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon, med eget styre.

 

Tungbilgruppen følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.

 

Medlemskap i Tungbilgruppen betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Medlemskap innebærer også kostnadfri innmelding i alle øvrige faggrupper og foreninger som kan være av interesse under NOORSI paraplyen.

 

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for faggruppens aktiviteter som kurs, konferanser m.m.

Hvem kan bli medlem

 

Tungbilgruppen opptar tungbilskoler og virksomheter innen tungbilopplæring og etterutdanning, med dertil ansatte personer som medlemmer. I tillegg opptas andre som har særskilt interesse av fagområdet tungbilopplæring og etterutdanning og som kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av tungbilopplæring og  yrkessjåførutdanning bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

 

 

Organisering

 

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år prinsippielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Tungbilgruppens leder fremlegger årsberetning for årsmøtet på lik linje med alle faggrupper i NOORSI. Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styret i NOORSI. Tungbilgruppen velger sitt eget styre i samråd med administrerende direktør.

Styret velger forretningsfører, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift, tilrettelegging for styremøter og aktiviteter i faggruppen..