September 12, 2017

Styret i Tungbilgruppen jobber for medlemmene med flere viktige saker

Styret i Tungbilgruppen jobber nå om dagen med å se på nye løsninger for en mer smidig ordning for teoretisk og praktisk prøve. Mange av medlemmene har uttrykt at bransjen bør ta tak i dette, men til nå har man ikke kommet noen vei med endringer. Dette skyldes kanskje at det har vært enkeltpersoner som har jobbet mot myndighetene på dette viktige området, og ikke en bransjeorganisasjon. 

Styret har derfor nedsatt et utvalg som skal se på aktuelle forbedringer i en mer fleksibel ordning. Dette vil deretter bli fremmet for Statens Vegvesen / vegdirektoratet. Mer info kommer!

Styret har også begynt å se på mulighetene for å kunne bruke enklere simulatorer i tungbilopplæring, og ikke nødvendigvis fullskala simulatorer. Styret arrangerte derfor en tur til Tenstar Simulation i Sverige, og fikk testet simulatorer til bruk i tungbilopplæring. Dette ble en interessant dag hvor man selvsagt ser begrensninger, men også muligheter, blant annet i en "slitasjefri" ryggetrening med vogntog.

Please reload

Les flere nyheter her!